SEURAKUNNALLE LAHJOITTAMINEN

"Kukin antakoon sen mukaan kuin on mielessään päättänyt, ei vastahakoisesti eikä pakosta, sillä iloista antajaa Jumala rakastaa."  (2.Kor. 9:7)

Kolehtina seurakunnan tilaisuuksissa

Voit halutessasi antaa seurakunnalle  vapaaehtoisen lahjoituksen seuraavilla tavoilla

Seurakunnan

Tilinumero:

FI5915793006101540